0

SHALAT ISTISQA

6 bulan ago

صلاة الاستسقاء SHALAT ISTISQA [Salinan Keputusan Muktamar Tarjih XX di Garut tahun 1976, sumber Berita Resmi Muhammadiyah No. 76 tahun 1977]   [ليجتهد وليتضرع الفرد أو الجماعة من المسلمين ...