BeritaDownload FileFalakGalleryProdukPutusanWacana

Materi 1 Seminar & Sosialisasi KHGT [Regional Sumatera]

"Dasar Akomodasi Kalender Hijriyah Global Tunggal oleh Muhammadiyah"

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Dakwah, Amar ma’ruf Nahy munkar. Islam yang menjadi gerakan Muhammadiyah adalah Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan sunnah, dengan definisi:

“Ad-Dinul Islamy (agama Islam yang diwahyukan Allah dan didakwahkan Nabi Muhammad) ialah “apa yang diturunkan dalam al-Qur’an dan yang terdapat dalam sunnah yang shahihah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat” (Masalah Lima).

Ukuran kebaikan hidup manusia ditegaskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.

“Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul-Nya, sejak nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi”.

Dengan paham Islam fungsional di atas, Muhammadiyah “menghidupkan ijtihad dan tajdid” supaya fungsi Islam dapat terus berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang terus berkembang. Akomodasi Kalender Hijriyah global oleh Muhammadiyah dilakukan untuk melaksanakan fungsi Islam tersebut.

Dasar Akomodasi Kalender Hijriyah Global Tunggal oleh Muhammadiyah_Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.pdf

Dasar Akomodasi Kalender Hijriyah Global Tunggal oleh Muhammadiyah_Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.ppt

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button